NK Равело

ФАО - 100

• Много добра толерантност към болести,

засягащи листната повърхност.

• Висок добивен потенциал, въпреки краткия

вегетационен период.

• Подходящ за отглеждане като втора култура

след рапица или ечемик.

• Ранно узряване.

• Високи добиви, без разходи за сушене.

• Изключително бързо развитие в началните

етапи.

• Здраво, добре развито растение.

• Позволява ранно засяване.

• Кочан с 14-16 реда и 24-26 зърна в ред.

• Едри зърна, маса на 1000 зърна: 300-330 грама.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия – 6500-7000 растения

на декар

- при неполивни условия – 5800-6000 растения

на декар