NK Маверик

ФАО - 560

• Достига зрялост за 126 - 128 дни.

• Високо стъбло с добре разположен кочан.

• Тип на зърното – конски зъб.

• Притежава мощен старт на развитие и

потенциал за висок добив.

• Добре развита коренова система.

• Бързо влагоотдаване при настъпване на

физиологична зрялост.

• Толерантен на икономически важните

болести.

• Реагира положително на торене.

• Подходящ за производство на зърно и силаж.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия - 7000 растения на декара

- при неполивни условия - 5000 - 5500 растения на

Декар