KWS 2360

ФАО - 280

Тип хибрид: Трилинеен хибрид

Тип зърно: Смесен тип

Вегетационен период: 108-110 дни

 

Особености

Средно висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване: 56

Височина на залагане на кочана - 90 см

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 108

Висока устойчивост на полягане

Толерантен на основните болести при царевицата

Висок добивен потенциал (980 - 1300 кг/дка)

Отдаване на влагата - много добро

Подходящ за втора култура

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 6 000-6 500 растения/дка

Поливни условия: 8 000 растения/дка

 

Почва и климат

Подходящ е за райони с по-голяма надморска височина.

Може да се използва успешно като втора култура веднага

след прибирането на маслодайната рапица и ечемика.