KWS 2376

ФАО - 370

Средноранен хибрид: FAO 370

 

Тип хибрид: Двулинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 117-119 дни

 

Особености

Средно висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 58

Височина на залагане на кочана - 117 см

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 118

Висока устойчивост на полягане

Толерантен на основните болести при царевицата

Висок добивен потенциал (1010 - 1280 кг/дка)

Отдаване на влагата - много добро

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 500-6 500 растения/дка

Поливни условия: 7 500 растения/дка

 

Почва и климат

Подходящ е за сеитба на всички почвени типове.