NK Олимпик

ФАО - 230

• Висок добивен потенциал.

• Много бързо влагоотдаване.

• Много адаптивен.

• Подходящ за зърно и за силаж.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия – 6500-7000 растения

на декар

- при неполивни условия – 5800-6000 растения

на декар