Курсус

ФАО - 410

Тип хибрид: Двулинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 120-123 дни

 

Особености

Висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 63

Височина на залагане на кочана - 90 см

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 123

Еластично, добре облистено стъбло

Толерантен към основните болести при царевицата

Висок добивен потенциал (1100 -1330 кг/дка)

Отдаване на влагата - много добро

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 300 - 6 500 растения/дка

Поливни условия: 7 500 растения/дка

 

Почва и климат

Високи и стабилни добиви при различни

климатично-почвени условия