Аманда

ФАО - 420

Тип хибрид: Трилинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 119-124 дни

 

Особености

Висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 64

Височина на залагане на кочана - 97 см

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 122

Силно пластичен хибрид

Висок добивен потенциал (1170 -1350 кг/дка)

Отдаване на влагата - много добро

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 300 - 6 500 растения/дка

Поливни условия: 7 500 растения/дка

 

Почва и климат

Стабилни добиви. Надежден при засушаване.