KWS 3381

ФАО - 440

Тип хибрид: Трилинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 116-125 дни

 

Особености

Средновисок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване: 60

Височина на залагане на кочана - 95 см

Висок добивен потенциал - 1455 кг/дка

Устойчив на полягане

Толерантен на основните болести при царевицата

Отдаване на влагата - много добро, въпреки

по-дългия вегетационен период

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 300 - 6 500 растения/дка

Поливни условия: 7 500 растения/дка

 

Почва и климат

Силно пластичен хибрид