Кити

ФАО - 500

Тип хибрид: Двулинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 130-133 дни

 

Особености

Висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 66

Височина на залагане на кочана - 94 см

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 130

Много добре развита коренова система

Толерантен на основните болести при царевицата

Висок добивен потенциал (1350 - 1480 кг/дка)

Отлични 18-20 редови кочани

Отдаване на влагата -добро

Подходящ за силаж

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 4 800 - 5 000 растения/дка

Поливни условия: 6 000 растения/дка