Микадо

ФАО - 600

Тип хибрид: Двулинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 132-134 дни

 

Особености

Висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 67

Височина на залагане на кочана - 95 см

Големи 18-20 редови кочани

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 133

Мощна коренова система

Висок добивен потенциал (1200 - 1550 кг/дка)

Високо съдържание на протеин - над 9%

Подходящ за силаж

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 000 - 5 500 растения/дка

Поливни условия: 6 500 растения/дка

За силаж: 7 500 - 9 000 растения/дка

 

Почва и климат

Подходящ за почвено-климатичните условия на България