Кермес

ФАО - 650

Тип хибрид: Двулинеен хибрид

Тип зърно: Конски зъб

Вегетационен период: 133-135 дни

 

Особености

Много висок хибрид

Брой дни от поникване до изметляване - 72

Височина на залагане на кочана - 102 см

Бързо и едновременно поникване

Брой дни от поникване до пълна зрялост - 135

Висок добивен потенциал (1100 - 1580 кг/дка)

Толерантен към основните болести при царевицата

Подходящ за силаж

 

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5 000 - 5 500 растения/дка

Поливни условия: 6 500 растения/дка

За силаж: 7 500 - 9 000 растения/дка

 

Почва и климат

Подходящ за почвено-климатичните условия на България