Кларика

ФАО - 300

Кларика стана познат като хибрида, който се избира

и се представя стабилно при по-лоши от оптималните условия.

 

● Достига зрелост средно за 115-120 дена.

● Бързо изпуска влагата и се прибира без

необходимост от сушене на зърното.

● Бързо развитие и висок добив при

неполивни условия.

● Подходящ за втора култура.

● Опитът с Кларика от няколко години сочи,

че тя е предпочитаният избор в тази група на

зрелост в цяла Европа и Балканите заради

стабилните и надежни резултати.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

   - при поливни условия – 7 000 р/дка*

   - при неполивни условия – 6 000 р/дка