PR38V45

ФАО - 360

Нов средно ранен хибрид, с висок потенциал за добив.

● Отлична структура на растението.

● Висок потенциал за добив.

● Много добра толерантност към засушаване.

● Отделя бързо влагата след достигане на

физиологична зрелост.

● Добра устойчивост на кореново полягане

и пречупване на стъблото.

● Адаптиран хибрид за отглеждане при различни

климатични условия - отлични агрономически

качества и пакет устйчивост на болести.

● Много добра устойчивост на северен листен пригор.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

   -при поливни условия - 7 000 р/дка*

   -при неполивни условия - 6 000 р/дка