NK Леморо

ФАО - 350

• Достига зрялост за 115-118 дни.

• Средно високи растения.

• Кочана е добре озърнен и заложен на височина

92 см.,16-20 реда, с 28-32 зърна на ред.

• Маса на 1000 семена 290-360 гр.

• Добра устойчивост на филизообразуване.

• Високо съдържание на протеини.

• Толерантен на икономически важните за

България болести.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия – 7000 - 7800 растения

на декар

- при неполивни условия – 5800 - 6300 растения

на декар