Коломба

ФАО - 450

● Достига зрелост средно за 123-127 дена.

● Средноранен хибрид.

● Стабилни добиви при засушаване.

● Високи възможности при добри условия

на отглеждане /торене и поливане/.

● Отличната устойчивост на полягане

позволява изсъхване на полето след

узряване без загуби и прибиране при ниска влага.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

   -при поливни условия - 6 500 р/дка*

   -при неполивни условия - 5 500 р/дка