Флоренция

ФАО - 480

● Достига зрелост средно за 125-129 дена.

● Хибрид с много добра толерантност

към стресови условия на почвено и

атмосферно засушаване.

● Стабилни добиви при неполивни

условия и много високи при по-добър

агрофон на отглеждане.

● Бързото отделя на влагата след

узряване позволява  влагата при

прибиране да стигне 17-18% при

горещо време.

● Хибридът дава възможност да се

използва както за зърно, така и за силаж

с много добри качествени показатели.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

   -при поливни условия - 6 500 р/дка*

   -при неполивни условия - 5 000 р/дка