PR35P12

ФАО - 520

Хибрид от нова генерация с висок потенциал за добив.

● Достига зрелост за 126-129 дена.

● Хибрид от нова генерация с висок потенциал за добив.

● Превъзходен ранен растеж, добре се адаптира

към прохладна среда.

● Притежава добра толерантност към суша.

● Получават се стабилни добиви при не поливни

условия и много високи добиви при интензивно отглеждане.

● След физиологична зрелост бързо отделя влагата

като за хибрид от тази група на

 зрелост (17-20% влага при прибиране).

● Добра устойчивост на полягане и на икономически

важните болести.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане

   -при поливни условия – 6 000 р/дка*