LG 32.32

ФАО - 220

Характеристики:  

 

1. Употреба: зърно и силаж

2. Средно големи,14 редови кочани

3. Основният кочан е заложен на

средна височина (около120 см)

4. Маса на 1000 семена: около 280-300гр.

5. Високи растения с отличен обем

6. Еднакво висок потенциал и

ефективност за производството на

зърно и силаж

7. Подходящ за рано изтеглени сеитби

или втора култура

8. Добра толерантност на засушаване

9. Препоръчителна гъстота:

6200-6300 раст/дка за реколтиране,

при поливни условия: 7200-7300 раст/дка

за реколтиране

10. За силаж: 8000-8500 раст./дка за

реколтиране; при поливни условия:

8500-10500 раст/дка за реколтиране