NK Термо

ФАО - 370

• Достига зрялост за 115 – 118 дни.

• Средно високи растения.

• Кочана е добре озърнен и заложен на височина

90 см.,16-20 реда, с 28-30 зърна на ред.

• Маса на 1000 семена – 270-350 гр.

• Много добър старт на развитие.

• Добра устойчивост на филизообразуване.

• Има отлична агрономическа пластичност и

много бързо отдава влагата.

• Стабилен добив при всякакви условия на

отглеждане.

• Толерантен на икономически важните за

България болести.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия - 7000 - 7800 растения

на декар

- при неполивни условия -5800 - 6300 растения

на декар