Джоди

ФАО - 360

Характеристики:

 

1. Високо растение с добра облистеност

2. Средно до високо разположение на основния кочан

3. 16 -18 редови кочани с добър обем

4. Маса на 1000 семена-около 300 гр.

5. Много добър потенциал за добив

6. Оптимално съотношение добив/влага на зърното

7. С отлични качества на произведения силаж

8. Много добра стабилност на добива при различни

климатични условия. Подходящ за широко райониране.

9. Препорачителна гъстота - 5900-6100 раст/дка за реколтиране;

 при поливни условия: 7000 раст/дка за реколтиране

10. За силаж: 8000-8500 раст/дка за реколтиране;

 при поливни условия: 8500-10500 раст/дка за реколтиране