LG 34.75

ФАО - 480

Характеристики:

 

1. Употреба: за зърно; за биоетанол

2. Едри 18 редови кочани с много добра изравненост,

залага основния кочан на средна височина

3. Сравнително ниско стъбло с умерено приведени

листа и тъмно зелен цвят

4. Озърнен до върха кочан

5. Маса на 1000 семена - 360 гр.

6. Отлична толерантност на стрес съчетана със

сухоустойчивост

7. Изключително сериозен потенциал за добив

8. Хибрид лидер, който намира много широко

приложение при най-разнообразни условия на отглеждане

9. Препорачителна гъстота при неполивни условия:

5500-5800 раст/дка за реколтиране

10. При поливни условия: 6900 раст/дка за реколтиране