LG 35.62

ФАО - 560

Характеристики:   

 

1. Употреба: зърно; силаж; биодизел

2. 18 редови кочани

3. Средно до високо залагане на основния кочан

4. Маса на 1000 семена - 370 гр.

5. Перфектен агрономически профил

6. Изключителен потенциал за добив на зърно

7. Отличен избор за поливно земеделие

8. Заради големият обем формирана биомаса е

подходящ и за силаж

9. Препорачителна гъстота: 5500-5700 раст/дка за

реколтиране; при поливни условия: 6700 раст/дка за реколтира

10. За силаж: 8000-8500 раст/дка за реколтиране;

при поливни условия: 8500-10500 раст/дка за реколтиране