PR64А83

 

● Среднокъсен хибрид.

● Вегетационен период – 120-122 дена.

● Растенията са със средна височина 170-180 см.

● Толерантен на засушаване.

● Висок стабилен добив.

● Високо съдържание на масло, средно 49-50%.

● Резистентен на синя китка (раси А-Е).

● Препоръчителна гъстота на отглеждане: 5000 - 5500 раст/дка.