NK Алего

Clearfield

 

• ИМИ - толерантна версия на АренаPR.

• Вегетационен период: 110-117 дни.

• Много бърз и дружен старт на развитие.

• Високо маслено съдържание.

• Толерантен на синя китка раси А-Е.

• Добра устойчивост на полягане.

• Възможност за третиране с Пулсар®40 от

2-ри лист до фаза бутонизация.

• Толерантен на мана, фомопсис, склеротиния и

фома.

• Достига потенциала си при по-ниска сеитбена

норма.

 

Основни предимства:

- продължителен интервал за приложение на

Пулсар®40 - момента за третиране се определя

в зависимост от фазата на плевелите

- много висок потенциал за добив

 

• Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България: 5000-5500 растения на декар.