PR64Е83

 

Нова версия на PR64A83 с толерантност към

хербицида Експрес® 50 ВГ.

● Среднокъсен хибрид с вегетационен период

до узряване 120-122 дена.

● Височината на растението е средно 170-190 см.

● Толерантен на засушаване.

● Висок стабилен добив.

● Здрава коренова система.

● Устойчив на кореново полягане.

● Високо съдържание на масло 49-52%.

● Устойчив на синя китка раси А-Е.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане: 5000 - 5500 раст/дка.