NK Армони

 

• Вегетационен период: 117 – 122 дни.

• Притежава много бърз старт на развитие.

• Стабилен, високо добивен и пригоден

за отглеждане при висок агрофон.

• Здраво стъбло, устойчиво на полягане.

• Много добре запълнени пити.

• Високо маслено съдържание.

• Много добра толерантност към основните

болести по слънчогледа.

• Толерантен на синя китка раси А-Е.

• Препоръчителна гъстота за отглеждане

в България: 5000 – 5500 растения на декар.