PR45D01

 

Характеристика:

● Зимна рапица „00”.

● Добрата начална сила на растеж определя едно

добро състояние на посева.

● Възстановява вегетацията и започва цъфтежа

средно късно.

● Завършва бързо развитието.

● Узрява средно рано.

● Хибридът е с късо стъбло – нискостъблен.

● Притежава забележителна толерантност към полягане.

 

Съвети за използване:

● PR45D01 задоволява техническите критерии,

които са еднакво значими за производителите.

● Потенциал за добив – (8).

● Нисък хабитус - (9).

● Намалена вегетативна маса – (9).

● Удължаване на стъблото – (8).

 

Технологини качества:

● Съдържание на глюкозинолати – 11-12 микромола.

● Съдържание на масло 41,4% - по данни на Пионер.

 

Гъстота на сеитба:

● Препоръчителна посевна норма 50 - 60 семена/м2.