PR46W10

 

Характеристика:

● Зимна рапица „00“.

● Началната сила на растежа благоприятства

едно добро насаждение.

● Възобновява вегетацията и започва цъфтежа

средно късно.

● Завършва бързо развитието.

● По зрялост е средно ранен хибрид.

● Растението е средно високо.

● Има малък храст.

Агрономически профил:

● PR46W10 притежава здраво стъбло -160 - 165 см.

● Толерантен е към фома, чернилка и цилиндроспориоза.

 

Съвети за използване:

● Гъстотата трябва да бъде съобразена с типа на почвата

и нейната подготовка.

● Оптималната гъстота е 30 - 35 растения/м2.

Технологически качества:

● Съдържанието на глюкозинолати е 12 - 13 микромола.

● Съдържанието на масло е 42,9% по данни на Пионер.

● Агрономическите качества на хибрида позволяват една

добра приспособимост към неблагоприятни условия.

 

Гъстота на сеитба:

● Препоръчителна посевна норма 60 семена/м2.