NK Карибик

 

Средно  ранен  хибрид

• Хибрид с висок потенциал за добив.

• Средно високо растение.

• Много добра разклоняемост.

• Здраво стъбло, устойчиво на полягане.

• Добра устойчивост на засушаване.

• Много добра зимоустойчивост.

• Изравнени и силни растения.

• Много висока толерантност на Фома,

Ботритис и Склеротиния.

• Подходящ за отглеждане във всички райони на

страната.

• Препоръчителна гъстота: 45 - 50 р-я на м2.