Милена

 

ВИСОКИ И СТАБИЛНИ ДОБИВИ

Средноранен сорт

Вегетационен период: 266-270 дни

 

Особености:

- Добре развита коренова система

- Добро презимуване

- "00" сорт със средноранен цъфтеж

 

Препоръчителна гъстота:

55 - 60 реколтирани растения на м2

 

Предимства:

- Висок и стабилен добив

- Съдържание на масло 49-52%

- Съдържание на протеин 40-41%

- Добра толерантност към основните

болести при маслодайната рапица