Оферта за комбинирани почвени и листни торове

 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е

от „Бул Трейдинг” ООД

на комбинирани торове /химична гранула/, внос от Гърция

за предсеитбено подхранване

 

Комбинирани торове за подхранване на пшеница и ечемик

 

1. N : P : K – 15 : 15 : 15

Универсален комбиниран тор за всички видове култури. Може да се прилага както както за предсеитбено подхранване на есенници, така и за пролетно подхранване на слънчоглед. Съдържа 15% общ азот от който 12% в амониева форма и 3% в нитратна форма, 15% фосфор, (P2O5), който е 90% водоразтворим.

 

2. Амофос - N : P - 16 : 20 : 0

Подходящ за предсеитбено торене, на пшеница и ечемик. Двукомпонентен тор със сравнително високо съдържание на азот (100 % амониева форма) и 20% фосфор, (P2O5), който е 90% водоразтворим.

 

3. Амофос - N : P - 20 : 20 : 0

Подходящ за предсеитбено торене на пшеница и ечемик. Двукомпонентен тор с със сравнително високо съдържание на азот (100% амониева форма) и 20% фосфор (P2O5), който е 90% водоразтворим.

 

В трите формулации азота в по-голямата си част е в амониева форма, което е предпоставка за по-продължителното изхранване на растението.

 

Комбинирани торове за подхранване на рапица

FERTICEREAL EXTRA   

1. N : P - 17 : 24 : 0 + 22% SO3 + MgO

Разработен специално за предсеитбено торене на рапица!

Съдържа:

17 % общ азот от който 15,5% в амониева форма и 1,5% в нитратна форма

24% фосфор (P2O5), който e 90% водоразтворим

22% сяра – (SO3)

2% магнезий (MgO) – изключително подходящ за култура като рапицата

 

2. N : P - 12 : 12 : 0 + 28% SO3   

Подходящ за предсеитбено торене на рапица. Сходен с FERTICEREAL EXTRA, но с по-ниско съдържание на хранителни вещества.   

 

 

О Ф Е Р Т А

от „Бул Трейдинг” ООД

за комбинирани торове /химична гранула/, за предсеитбено подхранване

внос от Гърция  (PHOSPHORIC FERTILIZERS INDUSTRY S.A.)

 

 

ВИД Цена за тон
NPK 15-15-15 870,00
NPK 11-15-15 840,00
NPK14-7-14+5MgO MAGNIFERT 980,00
NPK 12-12-17+2MgO+Micr BLESTAR EXTRA 1055,00
NPK 10-10-20+4MgO+Micr COMPLEFERT 1075,00
NPK 8-16-24 1055,00
NPK 19-6-15MOP+2MgO+0,5B OLIFERT 890,00
NPK 20-10-10 830,00
NPK 6-10-20 900,00
NPK 27-7-4+1,5Zn SOP FERTICORN POTASIUM 860,00
NP 16-20-0 780,00
NP 20-20-0 830,00
NP 20-10-0 730,00
NP 15-13-0+11CaO OXIFERT 695,00
NP 12-12-0+10CAo+8MgO 665,00
NP 12-12-0+28SO3 690,00
NP 25-10-0 780,00
NP 27-9-0+1,5Zn FERTICORN 840,00
NP 17-24-0+22SO3+2MgO FERTICEREAL EXTRA 840,00
K 0-0-30 MASTERKALI 1030,00
N 34,5% AMMONIUM NITRATE 725,00
N 20,5-0-0 750,00
CAN 26-0-0 665,00
N 27-0-0+4MgO+0,2B NITROCAN  715,00
N 24-0-0 800,00
N 25-0-0  FERTAMON 780,00

 

Забележка:

Горепосочените цени са без ДДС.

Опаковка - биг бегс по 1000 кг. При доставка в торби по 40 кг цената се завишава с 8 лв.на тон без ДДС.

Прилагаме копия от сертификати за анализ.

При поискване можем да осигурим и мостра за анализ.

При интерес и въпроси от Ваша срана сме готови за всякакви въпроси.

                                                                    

6. Амониев нитрат (Димитровград) - 619 лв./тон                                                                      

 

7. САС - 630 лв./тон

 

8. Троен суперфосфат - 955 лв./тон

 

9. Торове за листно приложение с микро- и макроелементи

 

 

Органо-минерални, течни торове серия "ГРИЙНЪП"

Тор

Производител/

Притежател на регистрацията

Състав

Приложение

ГРИЙНЪП

Производител:

Ви Ай Пи Сол Шеърхолдър Ко Лимитид, Гърция

Удостоверение за регистрация

№0057/09.11.2011 г. на „Бул Трейдинг” ООД,  гр.Стара Загора

Азот, фосфор, калий, органична субстанция, хуминови и фулво киселини

Течен органоминерален тор, за листно и почвено приложение, съдържащ хуминови и фулво киселини. Стимулира растежа и развитието на растенията, като засилва фотосинтезата и енергийните процеси в растението.

При почвено приложение чрез поливане или капково напояване продуктите от серията „Грийнъп” се прилагат от 1 до 3 пъти като общата норма на приложение не надвишава 4-5 л/дка.

Не се смесва с медни и калциеви препарати.

Грийнъп Спринт (26:3:3) + 6 %

26 % N;

3,0 % P2O5;

3,0 % K2O;

6,0 % орг. в-во;

3 % хуминови и фулво киселини

 

Пшеница, ечемик: от 1 до 3 приложения от фаза братене на културата до фаза изкласяване, като за всяко пръскане дозата е 400 - 800 мл/дка. Обща норма на приложение: 400 мл – 2,4 л/дка

Царевица: от 1 до 5 приложения след 6-ти – 8-ми лист на културата до восъчна зрялост, като за всяко пръскане дозата е 400 мл – 1,6 л/дка. Обща норма на приложение: 800мл –8 л/дка.

Памук: от 1 до 3 приложения преди цъфтеж, при образуване и по време на нарастване на кутийките. Обща норма на приложение:  2 – 2,4 л /дка.

Картофи, захарно цвекло: 1 - 3 приложения през вегетацията. Обща норма на приложение: 2 – 3,2  л/дка.

Полски домати: от 2 до 3 приложения от формиране на първа китка до появата на четвърта цветна китка. Обща норма на приложение: 2 – 3,2  л/дка.

Овощни и лозя: След цъфтеж и през 15-20 дни. Обща норма на приложение:  2 – 3,6 л/дка.

Зеленчуци (на открито и оранжерийни): Точно преди цъфтеж и след 15-20 дни. Обща норма на приложение: 2,4 – 3,6  л/дка.

Грийнъп Динамик (5:5:15) + 14 %

5,0 % N;

5,0 % P2O5;

15,0 % K2O;

14 % орг. в-во;

5 % хуминови и фулво киселини

 

Слънчоглед: Третира се 1 до 2 пъти след 5-ти – 6-ти лист до формиране на питата, като за всяко пръскане дозата е от   400 - 800 мл/дка. Обща норма на приложение: 400 мл – 1,6 л/дка.

Рапица: Есенно или пролетно третиране 1 до 2 пъти, като за всяко пръскане дозата е от 400 - 800 мл/дка Обща норма на приложение: 400 мл – 1,6 л /дка.

Памук: Еднократно приложение при образуване на кутийките с 1,6 - 2 л/дка.

Захарно цвекло: Третиране при нарастване на кореноплода. Обща норма на приложение:

2 – 2,4 л /дка.

Зеленчуци (на открито и оранжерийни): при поява на цвета и плода. Обща норма на приложение:

2 – 3,2 л /дка.

Овощни култури и лозя: След цъфтеж и през 15-20 дни. Обща норма на приложение: 2– 3,2 л /дка.

Тревни култури: След всяко косене. Обща норма на приложение: 2 – 2,4 л /дка.

Грийнъп Стартер (5:15:5) + 8 %

5,0 % N;

15,0 % P2O5;

5,0 % K2O;

8 % орг. в-во;

7,5-8 % хуминови и фулво киселини

Пшеница, ечемик: от 1 до 3 приложения от фаза братене на културата до фаза изкласяване, като за всяко пръскане дозата е 400 - 800 мл/дка. Обща норма на приложение: 400 мл –2,4 л/дка.

Картофи, памук, захарно цвекло: Няколкократно третиране през вегетацията. Обща норма на приложение: до  3,2 л/дка.

Зеленчуци (на открито или оранжериини): 1-2 третирания след разсаждане и след 15-20 дни. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л /дка.

Овощни и лозя: 1-2 третирания точно след разлистване и след 15-20 дни. Обща норма на приложение: 3,2 – 4 л/дка.

Тютюн: Третиране с 0,25-0,5 кг/дка на разсада, или след разсаждане на  полето с 3,2 – 4 л /дка.

Цветя (на открито или оранжерийни): 1-2 приложения след разсаждане и след 15-20 дни. Обща норма на приложение: 200 - 600 мл/дка.

Грийнъп Мастер (15:5:5) + 14 %

15,0 % N;

5,0 % P2O5;

5,0 % K2O;

14 % орг. в-во;

5 % хуминови и фулво киселини

Пшеница и ечемик: 1 до 3 приложения  от фаза братене до фаза изкласяване на културата с 400 – 800 мл/дка за всяко приложение. Обща норма на приложение: 400 мл – 2,4 л/дка.

Картофи, памук, захарно цвекло: Няколкократно третиране през вегетацията. Обща норма на приложение: до  3,2 л/дка.

Зеленчуци (на открито или оранжерийни): Преди разцъфтяването и през 15-20 дни. Обща норма на приложение2,4 – 3,6 л /дка.

Полски домати: От оформяне на първа китка до появата на четвърта китка. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л/дка.

Овощни култури и лозя: 1 до 2 третирания след цъфтеж и през 10-15 дни. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л/дка.

Грийнъп Пауър (8:8:8) + 8 %

 

8,0 % N;

8,0 % P2O5;

8,0 % K2O;

8 % орг. в-во;

8 % хуминови и фулво киселини

Пшеница и ечемик: 1 до 3 приложения  от фаза братене до фаза изкласяване на културата с 400 – 800 мл/дка за всяко приложение. Обща норма на приложение 400 мл –2,4 л/дка.

Картофи, памук, захарно цвекло: Няколкократно третиране през вегетацията. Обща норма на приложение: до  3,2 л/дка.

Зеленчуци (на открито или оранжерийни): Преди цъфтеж и през 15-20 дни. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л/дка.

Полски домати: От оформяне на първа китка до появата на четвърта китка. Обща норма на приложение: 8 – 12 л/дка.

Овощни култури и лозя: След цъфтеж и през 15-20 дни. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л /дка.

Грийнъп Топ (12:15:5) + 14 %

12,0 % N;

15,0 % P2O5;

5,0 % K2O;

14 % орг. в-во;

5 % хуминови и фулво киселини

Пшеница и ечемик: 1 до 3 приложения  от фаза братене до фаза изкласяване на културата с 400 – 800 мл/дка за всяко приложение. Обща норма на приложение: 400 мл – 2,4 л/дка.

Царевица: След 6-ти-8-ми лист на културата до восъчна зрелост на царевичното зърно. Обща норма на приложение: 800 мл – 8 л/дка.

Рапица: Есенно или пролетно третиране 1 до 2 пъти, като за всяко пръскане дозата е от   400 – 800 мл/дка Обща норма на приложение: 400 мл – 1,6 л/дка.

Тютюн: Третиране с 200 – 400 мл/дка на разсада преди, или след разсаждане на  полето с 3,2 – 4 л/дка.

Картофи, памук, захарно цвекло: Няколкократно третиране през вегетацията. Обща норма на приложение: до  3,2 л/дка.

Зеленчуци (на открито или оранжерийни): 1-2 приложения след разсаждане. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л /дка.

Овощни и лозя: 1-2 приложения след образуване на листна маса. Обща норма на приложение 1,2 – 3,2 л/дка.

Тревни култури: 1-2 приложения след засяване и след втори откос. Обща норма на приложение: 2 – 3,2 л/дка.

Цветя (на открито или в оранжерии): 1-2 приложения след разсаждане и след 15-20 дни. Обща норма на приложение: 200 – 600 мл/дка.

 

 

АМАЛГЕРОЛ ПРЕМИУМ  -

Доза на приложение – 300 мл/дка.  Цена на дка –

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ /СИРИАЛ МИКС/  -

Доза на приложение – 100 мл/дка.  Цена на дка –

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА /МУЛТИПЪЛ/  -

Доза на приложение – 100 мл/дка.  Цена на дка –

 

Течен тор за рапица  -

Доза на приложение – 200 мл/дка.  Цена на дка –

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ С ФОСФОР, КАЛИЙ И МАГНЕЗИЙ /ХАЙ-ФОС/ -

Доза на приложение – 500 мл/дка.  Цена на дка –

 

ФОЛИАР ЕКСТРА  – 

Доза на приложение –  200 мл/дка.  Цена на дка –

 

ВЕРТЕКС ХАЙ - Н 34 –

Доза на приложение –  300 мл/дка.  Цена на дка –

 

КТС –

Доза на приложение –  400 мл/дка.  Цена на дка –

 

БО-ЛА  - 

Доза на приложение –  100 мл/дка.  Цена на дка –

 

МЕД ХЕДЛАНД  -

Доза на приложение –  200 мл/дка.  Цена на дка –

 

СЯРА ХЕДЛАНД –

Доза на приложение – 500 мл/дка.  Цена на дка –

 

ТИО-S  -

Доза на приложение – 300 мл/дка.  Цена на дка –

 

КЛАСИК  -
Доза на приложение – 100 мл/дка.  Цена на дка –

                                                                                                                              

                                                                                                                               

 

Предимства на торенето

с комбинирани торове /химични гранули/

 

Равномерно тороразпръскване

Хомогенноста на всяка една гранула по химичен състав и размер, респ. еднаквото съотношение на основните хранителни елементи във всяка една гранула за разлика от механичните смеси NPK, осигурява попадане на равномерни количества азот, фосфор или калий в единица площ. В резултат се  избягва ивичестото торене – т.е. нямаме ивици с леки /азотни/ и по-тежки /калий или фосфор/ гранули. Така хранителните вешества се разпределят равномерно и посева е гарниран равномерно.

 

• Пълноценно балансирано хранене на растенията:

Голяма част от площите в страната страдат от липсата на елемента фосфор. Използването на комбинирани торове води до задоволяване на потребностите на културите от този елемент и това е важно, тъй като последействието на фосфора е по-силно от това на азота. Освен това фосфора подлежи на значително поглъщане и запазване в почвата, което води до подобряване на фосфатният режим. При дву или три годишно последователно внасяне на N:P на едни и същи площи многократно се подобрява фосфатния баланс и растенията престават да страдат от липсата на този елемент.

 

• Повишаване устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни условия на околната среда, като засушаване и ниски температури.

 

• Подобряване качеството на произведената продукция.

 

• Повишаване на добива дължащо се на съвместното действие на няколкото хранителни елемента.

 

Важно за растението е презимуването, формирането на развита коренова система, залагането на вегетативните огргани. Именно за това е нужно балансирано хранене и продължително действие на торовите компоненти. В представените торове считаме, че азота в амониевата си форма и 90 % разтворимия /т.е. 90% усвоим/ фосфор осигуряват този оптимален хранителен баланс.

От страна на производителя съществуват и технически възможности за вариране по отношение състава и съотношението на основните хранителни елементи, но смятаме че ние сме пдбрали оптималните по състав елементи, съобразени с нашите почвени особености.

 

 

-  Икономия на транспортни разходи и труд:

 

Комбинираните торове  N:P:K (производство на ПФИ ) на база калиев хлорид са изключително подходящи за всички есенни и пролетни зърнено -житни култури (пшеница, ечемик, ръж, маслодайна рапица,овес, и царевица). С успех се използват  при зърнените и фуражни бобови култури (фасул, леща, соя, бамя, фъстъци, нахут и люцерна). Добре реагират на торене с тези торове и дървесните овощни видове. Изключително подходящи торове  за торене на млади и плододаващи лозя. Използването на тези торове при окопните култури и внасянето им  преди дълбоката оран наесен води до отстраняване на вредните за някои култури хлорни анйони.

Земеделските производители в България ги използват най-вече за предсеитбено или присеитбено торене на есенни култури включително при рапица  и по-конкретно- (17 :24 :0+22SO3+MgO FERTICEREAL EXTRA), който е с високо съдържание на сяра.

 

Особено важна и обща особеност на тази група торове е, че те са много ефективни при прилагането им като първоначални (инициални) торови дози, внесени преди сеитба или засаждане.

 

За повече информация се свържете с нас.