Ридомил Голд МЦ 68 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ

 

Синджента

Удостоверение № 01013-ПРЗ/14.10.2009г.

Издание: 1/14.10.2009г.

 

4 % металаксил-М (мефеноксам)+

64 % манкоцеб
0,25 %

мана по лоза и краставици (оранж. произв.), картофена мана и алтерна-рия по домати (оранж. произв.)

>2000

14 лук, краставици, тютюн

20 лоза, домати,

картофи
3

250 г/дка

мана и кафяви листни пента по картофи; мана по лук; мана по тютюн; мана и кафяви листни петна по домати (полско произв.);  мана по краставици (полско произв.)

 

В борбата срещу опасната мана - родовете

Plasmopara, Phytophtora и други, високо

технологичният продукт Ридомил си е спечелил

водеща позиция в света. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ

превъзхожда останалите модерни фунгициди

по отношение на надеждността, особено при

много тежки условия.

Ридомил Голд МЦ 68 ВГ има системно, предпазно,

лечебно (мефеноксам) и контактно (манкоцеб)

действие.

Спектър на действие

Патогени от клас Oomycetes и някои видове от

Fungi imperfecti (Alternaria) и др.

За едновременна борба

с брашнестите мани

да се комбинира с Топаз

100 ЕК или Тиовит Джет.